Disclaimer      
           
Gebruikersovereenkomst (Privacy Policy)      
1.Aansprakelijkheid        

Nederlands
De Scholengemeenschap Sint-Trudo(*) is niet gebonden door de informatie die op deze website verschaft wordt. Door de snelle evolutie van de wetgeving en onze (onderwijs)omgeving, is het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is. De Scholengemeenschap Sint-Trudo kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. De Scholengemeenschap Sint-Trudo is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

English
The
Scholengemeenschap Sint-Trudo is not bound by the information provided by this web site. On account of the rapid evolution of legislation and our education environment, it is possible that the information is no longer completely accurate. Where necessary, The Scholengemeenschap Sint-Trudo can adjust and update faulty information. The Scholengemeenschap Sint-Trudo has taken all reasonable care to ensure that all information available on its websites is accurate at the time of publication and on the basis of the current state of knowledge.The Scholengemeenschap Sint-Trudo is not responsible for the content of any links to external organisations that are referred to on its website.

 
           
2. Intellectuele eigendom en copyright      

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties gebruiken, verspreiden en afdrukken voor privé en educatief gebruik. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke originele bron die telkens bij het item vermeld is. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke originele bron. Voor commerciële doeleinden is reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan.

 
           
3. Privacy regeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer  

Registratie van anonieme gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, wordt met behulp van tellers automatisch het aantal bezoekers, de populariteit van de website, e.d. geregistreerd.
Deze anonieme gegevens worden enkel gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en om na te gaan hoe onze website werd gevonden.Met deze gegevens trachten we de inhoud van onze website te verbeteren en de kwaliteit van onze website te verhogen.

 
           
4.Exoneratieclausule        

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan de Scholengemeenschap Sint-Trudo niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.
De Scholengemeenschap Sint-Trudo is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de Scholengemeenschap Sint-Trudo gegarandeerd worden en de Scholengemeenschap Sint-Trudo
kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

 
           
(*) Lees: De Scholengemeenschap Sint-Trudo of de ontwerper van deze website    
           
           
           
           

Copyright © 2007-2020 - Webdesign/Webmastering door Eric Vangeel

Reacties, suggesties of opmerkingen over de website? Contacteer ons via